Školske sestre franjevke

Međuprovincijski susret odgojiteljica i provincijskih predstojnica

Na Uskrsni ponedjeljak, 1. travnja ove godine započeo je tradicionalni dvodnevni susret odgojiteljica i provincijskih predstojnica naših triju provincija hrvatskog govornog područja kojima su se i ove godine pridružile sestre Mariborske provincije. Ovogodišnji susret održan je u duhovnom centru „Biskup fra Paškal Buconjić“ sestara Mostarske provincije u Bijelom polju. U radnom dijelu odgojiteljice su izvijestile o svakoj pojedinoj odgojnoj skupini, a potom je uslijedio osvrt na zajedničke probleme.

Drugi dan susreta, 2. travnja, započeo je euharistijskim slavljem nakon kojeg je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš održao predavanje pod naslovom Redovnički odgoj u vremenu velikih društvenih promjena i krhkih obitelji. Fra Jozo je pozvao na analizu stanja redovničkog odgoja u današnje vrijeme. Aktivno sudjelovanje pomoglo nam je otkrivati pojedine probleme, što je nužno za pronalaženje odgovora na pitanja i rješavanje teške situacije za redovničke zajednice, ženske jednako kao i muške. Današnja digitalizacija svijeta u čovjeku rađa strah od donošenja odluka kao i strah od odbačenosti i izoliranosti. Dolazi do kontradikcije da ekstremna komunikacija stvara ekstremnu samoću. Najveći problem redovničkog odgoja, a možda i redovništva uopće, činjenica je da od redovnika dolazi tek reakcija na društvene događaje, umjesto da smo pokretači zbivanja u svijetu kojem smo poslani, zaključio je fra Jozo.

U radnom dijelu naglašena je i važnost okupljanja odgojiteljica uz nazočnost provincijskih predstojnica. Istaknuto je također kako redovnički odgoj, uz duhovnu formaciju, treba uključivati stalno stručno usavršavanje. Susret je završio izletom na Humac, obilaskom tamošnjeg franjevačkog samostana i galerije.

s. Lidija Bernardica Matijević