Apostolske djelatnosti

Sakristanska služba

Briga za čistoću, urednost i dostojanstvo liturgijskog prostora, ruha i posuđa bitna je sastojnica tradicije franjevačke obitelji, pa tako i Družbe Školskih sestara franjevaka. Prve Konstitucije posvećuju posebnu pozornost djelatnosti sakristanke, kojoj je povjerena povlaštena služba „da može uzimati u ruke sveto posuđe, korporale, pale i purifikatorije“.

Sestre od početka vrše službu sakristanke u vlastitim samostanskim kapelama. S vremenom preuzimaju tu službu i u župnim crkvama. Danas neke sestre službu sakristanke najčešće vrše uz katehizaciju i vođenje liturgijskog pjevanja.