Apostolske djelatnosti

Rad u kulturnim i znanstvenim institucijama

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! (Rim 11,33)

U novije vrijeme više se brige posvećuje obrazovanju i stručnom osposobljavanju sestara za razne djelatnosti. Više sestara je steklo visoku stručnu spremu ali samo nekolicina njih se bavi znanstvenim radom.