Apostolske djelatnosti

Izrada crkvenog ruha

Jedna od najstarijih djelatnosti u Provinciji je izrada crkvenoga ruha. Već u samostanu uz crkvicu Sv. Ciprijana sestre su izrađivale crkveno ruho, što im je, uz ostale djelatnosti, pomagalo da mogu preživjeti. Dolaskom na Lovret sestre su još više razvile tu djelatnost. Brojne su sestre dale svoj doprinos uzornom radu crkvene radionice, kao stručne vezilje ili kao vrijedne pomoćnice, tijekom duljeg ili kraćeg vremena. Svaka je od njih utkala svoj nezamjenjivi vez. U djelima sestrinskih ruku koja se nalaze na Lovretu, u mnogim crkvama i crkvenim prostorima u domovini i svijetu, ili onima koji žive samo u sjećanju, ogleda se marljivost, preciznost i umjetnički dar brižnih vezilja.

Nažalost, godine 2015., nadamo se privremeno, zatvorena je ta djelatnost na Lovretu. Ipak u Provinciji ta djelatnost nije zamrla; već nekoliko godina sestre u Misiji u DR Kongu izrađuju i poučavaju u izradi crkvenoga ruha.