Apostolske djelatnosti

Misijski rad

Hvalite Gospodina, svi puci, slavite ga, svi narodi! (Ps 117,1)

U duhu svetoga Franje sestre sudjeluju i u misijskom djelovanju Crkve (usp. Konstitucije, čl. 52). Prve Školske sestre franjevke odlaze u misije u Argentinu 1931. godine. Među njima su dvije iz Provincije Presvetog Srca Isusova.

Potaknute Duhom i nošene apostolskim žarom godine 1974. sestre Splitske provincije otvaraju misiju u DR Kongu, tadašnjem Zaïru, gdje već djeluju franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita. Luhwinja je prva misijska postaja; kasnije je otvorena zajednica u Nyantende te dvije zajednice u gradu Bukavuu i to u četvrtima Nguba i Muhungu. Gdje god su došle, sestre su najprije počele katehizirati, osnivati Centre za osposobljavanje žena (Domaćinska škola) i brinuti o bolesnicima te su tako razvile široki djelokrug vjerskog, odgojnog i socijalnog rada.

U duhu karizme njeguju rad s mladima, posebno s onima koji nisu imali mogućnosti pohađati školu. Tako osnivaju Centre za opismenjavanje, koje pohađaju i odrasli. Zahvaljujući Domaćinskim školama i Centrima za opismenjavanje, mnoge su djevojke i žene otkrile vlastito dostojanstvo i pronašle svoje mjesto u društvu. Osposobljene za svakodnevne poslove i male zanate, mogu skrbiti o svojoj obitelji.

Požrtvovni rad sestara i njihovo zauzimanje za najsiromašnije, privuklo je domaće djevojke da ih slijede u njihovom redovničkom poslanju u franjevačkom duhu.