Apostolske djelatnosti

Vođenje domaćinstva

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. (Izr 31,10)

Bez brižno vođenog domaćinstva teško je obavljati ikoji apostolat. Pripremanje hrane za tjelesne potrebe dobiva dublji smisao ako je oplemenjen nakanom da sve bude na slavu Božju i usmjereno na potrebu i mogućnost primanja duhovne hrane.

Sestre su od početka vodile domaćinstvo u svim zajednicama. Prva izvan-sestrinska zajednica u kojoj su preuzele domaćinstvo bilo je Franjevačko sjemenište u Sinju 1920. godine. Kasnije su preuzimale i u drugim crkvenim ustanovama, posebno nakon Drugog svjetskog rata kada je sestrama bila onemogućena svaka odgojna djelatnost, bitna sastavnica karizme Družbe.

Zbog povećane starosne dobi i smanjenja broja aktivnih sestara, u posljednje je vrijeme u većini crkvenih ustanova ukinuto cjelovito ili djelomično vođenje domaćinstva.