Apostolske djelatnosti

BUKAVU-NGUBA

Podružnica je ustanovljena 1994. godine. Kuća je vlasništvo sestara. Sjedište je Povjerenice sestara u Misiji. Kuća je postulature i novicijata za sestre afričkog područja. Tu su i sestre koje studiraju na obližnjem Višem pedagoškom institutu. Sestre vode Domaćinsku školu koja ima gotovo isti program kao i Centar u Luhwinji. Godine 2014./15. uveden je program dopunskog osnovnog školovanja koji omogućava mladima koji nisu pohađali školu da u roku od tri godine završe šestogodišnji program. Godine 2015. otvorena je radionica za izradu crkvenoga ruha.

Kućna kapela posvećena je sv. Klari Asiškoj.

Avenue du Plateau 9 B.P. 2 Cyangugu, Rwanda, Afrique

ADRESA