Apostolske djelatnosti

23000 ZADAR – Arbanasi

U Zadru sestre su prisutne od 1945. godine. Najprije djeluju i stanuju u bolnici do 1948. godine. Potom su stanovale na više mjesta dok 1957. godine nije osnovana zajednica u ulici Pavleka Miškine u privatnoj kući danoj sestrama na čuvanje. Na molbu roditelja sestre su 1973. godine počele čuvati djecu što su činile sve do zatvaranja podružnice 1990. godine.

Od 1946. do 1999. godine sestre su obavljale domaćinske poslove u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević. Od 1959. do 1999. godine katehizirale su i vršile sakristansku službu u katedrali Sv. Stošije. Niz godina vodile su domaćinstvo u župnoj kući kod salezijanaca u Arbanasima.

Godine 1971. sestre kupuju vlastitu kuću u ulici V. Lisinskog za sestre koje rade u bolnici. Jedno vrijeme sestra je katehizirala u župi Bezgrešnog Začeća, a jedna je nedjeljom vodila liturgijsko pjevanje u župi Debeljak kod Sukoišana.

Iz kuće u ulici V. Lisinskog sestre su preselile 2006. godine u novosagrađeni samostan, u sklopu kojega je i dječji vrtić, na adresi Trg Gospe Loretske 10. Kuća je namijenjena za duhovne vježbe, susrete sestara i odmor. U kući se održavaju također duhovne obnove za mlade i odrasle. Sestre poučavaju vjeronauk u osnovnoj i srednjoj školi. Sestra vodi dječji zbor i katehizira u župi Gospe Loretske. Jedno vrijeme sestre su vodile crkveno pjevanje i katehizirale u župama Smiljevac i Ploča-Dračevac. U općoj bolnici sestre su djelovale do 2014. godine.

Kućna kapela posvećena je Duhu Svetomu.

Trg Gospe Loretske 10

ADRESA

023/ 309 925

FAX