Školske sestre franjevke

Živjeti milost Božju

Kako bi se što bolje pripremili za  slavlje Uskrsa, u petak 24. ožujka organizirana je duhovna obnova  za učenike i nastavnike naše domaćinske škole «Cinyabuguma» u Bukavuu-Ngubi. Duhovnu obnovu koja se održala u prostorima naše Škole predvodio je fra Bienvenue Bahati, ofm, iz Nyantendea. U predavanju naslovljenom Slijedeći Božje zapovijedi uživati u blagodati milosti Božje  fra Bienvenue je naglasio važnost milosti Božje u našim životima. Milost je plod  Njegove ljubavi za nas, a ne naših zasluga. Bog nas obilato dariva milošću života, razuma i dobrote. Isto tako Bog nas obdaruje i darovima koje trebamo svakodnevno razvijati i staviti u službu Boga i bližnjega. Primjer tih darova su sposobnost pjevanja, krojenja, šivanja, obavljanja nekog zanata, poučavanja i drugi talenti. Iz svih ovih milosti, ako se dobro upotrijebe, proizlazi dobrota. Bog nas je stvorio za dobro i želi da uvijek živimo u dobroti. Ali grijeh koji proizlazi iz naših sebičnih želja narušava tu dobrotu u nama. Kako bismo se oduprli grijehu potrebno je slijediti i poštovati Božji zakon upisan u Njegovim zapovijedima. Nakon izlaganja učenici su imali mogućnost postavljanja pitanja kako bi temu što bolje razumjeli.

Za drugi dio duhovne obnove predviđena je sveta misa koju smo slavili u našoj samostanskoj kapeli. Lijepi ambijent i skladno pjevanje dječjeg zbora pomogli su da svesrdno molimo i hvalimo Gospodina. Na kraju euharistijskog slavlja svećenik nas je još jednom ohrabrio i potaknuo da u našoj svakodnevici živimo sve naučeno. S. Françoise Balibuno, voditeljica Škole zahvalila je fra Bienvenueu i cijeloj našoj zajednici koja nam je omogućila ovo misno slavlje u samostanskoj kapeli.

Hvala dragom Bogu na svim darovanim milostima koje smo od Njega primile. Njegov Duh neka nas snaži da primljene darove razvijamo i stavimo u službu drugima.  

                                                                       s. Bernadette Nsimire Rubenga, nastavnica