Školske sestre franjevke

Slavljen budi, Gospodine moj!

U našoj kući u Luhwinji od 10. do 19. travnja održane su duhovne vježbe na kojima je sudjelovalo trinaest sestara naše zajednice i jedna sestra iz zajednice sestara Služavki Blažene Djevice Marije iz susjedne župe u Burhinyi. Tema duhovnih vježbi bila je „Slavljen budi, moj Gospodine“ a predvodio ih je o. Christian Ngoso, DI. Tijekom ovih osam dana susreta s uskrslim Kristom bile smo ohrabrene i obogaćene spoznajom Njegove bezgranične dobrote prema svim stvorenjima. Ove duhovne vježbe slijedile su obrazac koje po savjetima sv. Ignacija Loyolskog koriste oci isusovci. Predavanja su bila obogaćena razmišljanjima i tumačenjima enciklike pape Franje Laudato si. Svaki dan svećenik je obrađivao jednu temu popraćenu biblijskim tekstovima za osobnu meditaciju.

Prvi dan: Ući u oduševljenje zbog svemira i svega stvorenog

Ekološka kriza zapravo je duhovna kriza. Papa Franjo nas stoga poziva na ekološko obraćenje kako bismo bili čuvari svega stvorenog jer ekologija okoliša je usko povezena s ekologijom ljudskosti. Zato je potrebno razvijati solidarnost između pojedinaca i naroda. Ova solidarnost je ujedno i jedino rješenje za ekološku krizu. Biblijski tekstovi koji su nam pomogli za meditaciju su: Ps 8, Ps 104, Mt 6,26, Iv 4,35 i 1 Kor 15,28.

Drugi dan: Shvatiti sebe kao dar od Boga s drugim stvorenjima

Pozvani smo prihvatiti svoj postojanje kao dar  koji nam je zajednički sa svim stvorenjima. To nam najbolje opisuje Franjina Pjesma stvorova. Naš odnos prema drugim stvorenjima trebao bi biti predmet našeg trajnog promišljanja. Biblijski tekstovi koji su nam pomogli u razmatranju ove teme bili su: Sir 17,1-14, Post 1, 1-25, Iz 40,12-31, i sama enciklika Laudato si, 76 -77.

Treći dan: Grijeh svijeta i moj grijeh

Božji duh u nama daje nam milost prepoznavanja svojih grijeha, osjećaj srama zbog njih te želju za pokajanjem. Naš život potreban je preispitivanja u pogledu idola koji u našim životima mogu zauzeti mjesto Boga. Tekstovi koji nam pomažu u tome su Mt 6, 19-24 i Post 11, 1-4.

Četvrti dan: Milosrđe – pozivi Riječi

Božja Riječ trajno nas poziva da ponovno otkrijemo i doživimo dobrotu Božju. Svatko od nas, također, može ponovno čuti svoj osobni poziv. Milosrđe Božje je bezgranično za svako stvorenje i mi smo Njegova slika bez obzira na naše slabosti. Biblijski tekstovi koji nam pomažu u razmišljanju o ovoj temi su: Lk 7,36-50, Lk 13,6-9 i Iv 8, 1-11.

Peti dan. Nasljedovanje Krista

Isus je činio dobro gdje god je pošao. Mi smo također pozvane, slijedeći ga, činiti dobro unatoč svim protivštinama. Čin dobrohotne ljubavi ostaje. Onaj tko se naziva Kristovim učenikom mora uzeti svoj križ i slijediti ga. Naša meditacija je bila popraćena tekstovima Iv 13, 1-17 i Mt 12, 46-50.

Šesti dan: Marija kao model učenika

Reakcija Blažene Djevice Marije na gozbi u Kani bila je motivirana željom da spriječi sramotu mladenaca i da zagovara za njihovo dobro. Kao Marija, i mi moramo naučiti promatrati druge pozitivno i djelovati za njihovo dobro te moliti i zagovarati jedni za druge, željeti dobro svih.  Tekstovi koji su nam pomogli u razmatranju ove teme su Iv 19, 25-27, Lk 1,12-14 i enciklika  Hvaljen budi, 241.

Sedmi dan: Dokle slijediti Krista?

Naučiti slijediti Krista, znači slijediti ga svugdje gdje nas On šalje da ga naviještamo našoj braći i sestrama. Trebamo biti svjesne da je Krist trpio muku za nas te i mi u našem nasljedovanju Njega moramo biti spremne na trpljenje. Biblijski tekstovi za ovo razmatranje su bili Mt 26, 36-4 i Iz 53, 1-19.

Osmi dan: Pobjeda

Posljednji dan razmatrale smo radost i utjehu koju donosi uskrsli Krist. Kako bi bolje razumjele Uskrs potrebno je meditirati tekstove koji nam govore o Njegovim ukazanjima. Na taj način  gradimo svoje, osobno iskustvo Njegova uskrsnuća. Naša slabost ne prekida našu vezu s Bogom, ali nam je potrebno trajno obraćenje. Biblijski tekst koji nam je pomogao u ovom razmatranju je  Lk 24,50-52.

Kontemplacija u našem svakodnevnom životu treba nas voditi rastu u ljubavi. Kako rasti u ljubavi? Ljubav se pokazuje u djelima, a ne samo u riječima te se ostvaruje u sestrinskom dijeljenju. Vratimo se, stoga, obnovljene snage u Betaniju, naše obitelji i naše zajednice, odnosno u selo milosrđa Božjeg kako bismo naviještale Božja čudesa.

s. Pascasie Nsimire Bigabwa