Školske sestre franjevke

Redovnički zavjeti i izazovi globalizacije

Dana 1. i 2. svibnja organiziran je seminar za naše sestre na temu „Življenje redovničkih zavjeta u izazovima globalizacije“. Seminar se održao u našoj kući u Bukavu Nguba, a voditelj je bio otac Bernard Ugeux, član Družbe misionara Afrike. Sudjelovala je 21 sestra iz Luhwinje, Nyantendea, Muhungu i Ngube.

Predstavljajući bit redovničkih zavjeta, voditelj nas je podsjetio da su oni najprije dar, ljubav i poziv od Boga, a zatim i naš odgovor na tu darovanu ljubav Božju. Nasljedovanje Krista treba biti prioritet redovničkog života. Redovnički zavjeti nam daju unutarnju slobodu. U našem življenju trebamo se redovito pitati: „koja je moja stvarna, duboka životna želja?“ U rastu od „slobode od“ prema „slobodi za“ potrebno je njegovati samoodricanje kako bi se Kraljevstvo Božje moglo širiti po našem služenju onima koji su siromašni i na rubu društva.

Ističući karakteristike našeg vremena svećenik nam je pojasnio koliko globalizacija utječe na življenje naših zavjeta. Tehnički razvoj sam po sebi nije ni pozitivan ni negativan. Naime, suvremena tehnologija i sredstva komunikacije nam mogu pomoći u našoj formaciji i dobivanju i širenju potrebnih informacija.  Ali kako ne bismo upali u zamku suvremene tehnologije potrebno je koristiti suvremena sredstva komunikacije mudro i odgovorno, zrelo razlučujući.  

Naši redovnički zavjeti sami po sebi suprotstavljaju se nekim (ne)vrijednostima globalizacije. Zavjet poslušnosti, kada sestra ne živi po svojoj vlastitoj volji nego po volji zajednice suprotstavlja se upravo sveprisutnom individalizmu i želji za svemoći. Zavjet siromaštva stoji nasuprot težnje za neovisnošću,  sebičnosti i želje za posjedovanjem dok se zavjet čistoće suprotstavlja življenju međuljudskih odnosa obilježenih posjedovanjem, dominiranjem nad drugima ili ovisnosti o drugome te želji za osobnom ugodom i zadovoljstvom. Kako bi vjerno živjele zavjet siromaštva voditelj nas je u više navrata poticao na ispravan odnos prema novcu. Življenje zavjeta zahtjeva unutarnju ravnotežu koju je  usporedio je sa sjedalicom kojoj sva četiri oslonca moraju biti čvrsta. Tako i redovnica mora uravnotežiti četiri aspekta redovničkog života: molitva – odnosi (zajednica) – posao – odmor.

Dva dana predavanja i rad u grupama okrunjeni su slavljenjem euharistije tijekom koje nas je svećenik dodatno ohrabrio u našem redovničkom življenju naglašavajući potrebu življenja konkretne sestrinske ljubavi, odnosno ostvarenja identiteta kršćanina u našoj stvarnosti. Pozvao nas je da gradimo zajednicu koja svjedoči, a ne zajednicu svjedoka. Naime u zajednici svjedoka svi žive za sebe i svatko osobno preko svog apostolata svjedoči  Krista ali zajednički život u međusobnim odnosima silno pati jer nema zajedništva. U zajednici svjedoka naprotiv svi svjedoče Krista najprije zajedničkim životom i življenjem sestrinstva.

Življenje redovničkih zavjeta milosni je Božji dar.  Ono što nas uvijek iznova podiže i daje nam snagu živjeti redovničke zavjete je vjera i pouzdanje u ljubav i milosrđe dobrog Boga kojemu neka je hvala i slava.

                                                                                  S. Victorine Nzigire