Školske sestre franjevke

Prvi radni tjedan XVI. redovitog vrhovnog kapitula

Prvi radni tjedan XVI. redovitog vrhovnog kapitula obilježen je izlaganjima, radom u plenumu i u skupinama.

Kapitularke su kroz tri predavanja fra Simonea Ceccobaoa, OFM, utemeljenima na brojnim tekstovima iz franjevačkih izvora, promišljale Franjin način osluškivanja Duha, izgradnje zajedništva i otvorenosti novosti života, kako bi u tim poticajima mogle pronaći smjernice za planiranje preustroja Družbe u narednom šestogodištu.

Posebne smjernice za što konkretnije planiranje ponudile su provincijske predstojnice kroz izvješća o životu provincija. Prema unaprijed zadanim točkama, kroz pojedinačna izlaganja predstavljene su: Mariborska provincija Bezgrješnog začeća, Splitska provincija Presvetog Srca Isusova, Argentinsko-urugvajska provincija Svetoga Josipa, Paragvajska provincija Uznesenja Blažene Djevice Marije, Rimska regija, Mostarska provincija Svete Obitelji, Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina i Lemontska provincija Svetoga Franje Asiškoga.

Prije izlaganja provincijskih predstojnica uvodnu je riječ sestrama uputila s. Klara Šimunović, vrhovna predstojnica. Pojasnila je da je motiv ovakvog način predstavljanja želja za boljim međusobnim poznavanjem provincija i produbljivanjem zajedništva u suodgovornosti jer „jedna smo velika, živa, raznolika obitelj po kojoj je Bog izvodio i izvodi čudesna djela. Uz to imamo i poteškoće koje su nam zajedničke“. Dijeleći radosti, teškoće i nade pozvane smo zajedno osluškivati i slijediti poticaje Duha u onome što je dobro, Bogu milo, savršeno (usp. Rim 12,2).

Osim izlaganja provincijskih predstojnica, uvid u stvarnost Družbe za razdoblje od 2017. do 2023. godine dale su i sestre iz Vrhovne uprave. Vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović, iznijela je sveobuhvatno i detaljno Izvješće o stanju Družbe, vrhovna ekonoma s. Gregoria Susnik dala je uvid u ekonomsko stanje, dok je s. Samuela Klaić, vrhovna tajnica, upoznala sestre sa statističkim podacima.

Na temelju izvješća i sadašnje perspektive, kapitularke su razlučivale pred kojim se izazovima Družba nalazi, nastojeći prospektivno promišljati, planirati što je potrebno činiti za zajedničku budućnost. Prepoznajući i vrednujući ono što je dobro u zajednicama, otvoreno se ukazalo i na nesavršenosti, manjkavosti koje su izazov. Rad u skupinama iznjedrio je sestrinsko zajedništvo kao najveći izazov i vrednotu koju treba čuvati, njegovati, iznova staviti u središte. Redovničko zajedništvo temeljni je, prvi apostolat iz kojega proizlaze sve apostolske djelatnosti. U zajedništvu je svjedočka snaga redovničkoga života i ključ plodnosti apostolskoga života. Uz temu zajedništva, kao okosnice trajnoga odgoja, poseban je naglasak stavljen i na početni odgoj i to pod vidom boljeg međuprovincijskog povezivanja.

O važnosti odgoja za ispravno vrednovanje i upravljanje dobrima u izlaganju Ekonomija u službi karizme i poslanja govorila je s. Annunziata Remossi, OMVF. Kao pročelnica Ureda za redovitu upravu i apostolat Dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života predavačica je navela i pojasnila, vrlo iscrpno i oprimjereno, šest kriterija za dobro ekonomsko upravljanje. To su: evanđelje, karizma, siromaštvo, crkvenost, održivost i podnošenje računa. Sestra Annunziata nam je podsvijestila važnost ekonomije kao sredstva misijskog djelovanja Crkve koja treba biti evanđeoska, ekonomija dijeljenja i zajedništva, ekonomija s ljudskim licem, te potrebu formacije za ekonomsku dimenziju kojoj valja posvetiti pozornost i dati mjesto u trajnom odgoju svih članica Družbe.

Kao predah između dva radna tjedna, većina je kapitularki slobodno nedjeljno poslijepodne 9. srpnja provela hodočasnički, u franjevačkim mjestima i crkvama koje čuvaju živi spomen na Asiškoga siromaška. On je i bez posebnih studija i smjernica znao djelotvorno osluškivati Duha Božjega, zauzeto živjeti bratstvo sa svim stvorenjima, stvarati novu i privlačnu karizmu temeljenu na vjernom obdržavanju evanđelja, nasljedovanju Krista.