Školske sestre franjevke

Pedijatri u posjetu Sigurati

U Dubrovniku se na Sveučilištu Dubrovnik, u subotu 14. svibnja 2022. godine održao XXX. tradicionalni sastanak pedijatara Dalmacije na kojemu je sudjelovalo oko 50 pedijatara iz Zadra, Knina, Šibenika, Splita i Dubrovnika. U sklopu stručnog dijela održala se promocija Nacionalnog projekta poticanja čitanja djeci od najranije dobi „Rođeni za čitanje“. Program se sastoji u zajedničkom čitanju djeci u sklopu redovnog rada pedijatara kada se na kraju pregleda djeci poklanjaju za dob adekvatne slikovnice. Cilj programa nije djecu naučiti čitati i pisati nego stvoriti ljubav za knjigu i čitanje i tako ih adekvatno pripremiti za školu. Ovaj program započela je dr Radonić još 2007. godine u Dubrovniku i Dubrovačko Neretvanskoj županiji a sada je prerastao u nacionalni program RH.

Ovom prigodom pedijatri su posjetili crkvu Sigurata i muzej i napravili nekoliko zajedničkih fotografija kao uspomenu na ovaj dojmljivi posjet.

Posebnu zahvalnost dugujemo sestri Marislavi što nas je tako lijepo primila i sve nam pokazala.

Organizatori skupa:

Prof. dr .sc. Joško Markić, spec. pedijatar,

KBC Split

Prim. mr. sc .Marija Radonić, spec .pedijatar,

OB Dubrovnik