Školske sestre franjevke

Objavljena knjiga “Stoljeće života pod okriljem Znamenja velikoga – Školske sestre franjevke u Sinju”

“Stoljeće života pod okriljem Znamenja velikoga – Školske sestre franjevke u Sinju”, knjiga autorice s. Marije Petre Vučemilo nastala je o 100. obljetnici života i djelovanja Školskih sestara franjevaka u Sinju, kao izraz dužnog poštovanja prema sestrama koje su svojim samozatajnim i najčešće od očiju svijeta skrivenim životom i radom pridonosile duhovnom boljitku grada Sinja i cetinskoga kraja.

Premda je prvotna karizma Družbe Školskih sestara franjevaka Krista Kralja poučavanje i odgoj, sestre su od samih početaka bile otvorene i za druge djelatnosti, odgovarajući na potrebe Crkve, uvijek sa sviješću da su školske, da trebaju poučavati, ponajprije primjerom vlastitog života. S takvom raspoloživošću 1920. godine prihvaćaju i vođenje domaćinstva u Franjevačkom sjemeništu i gimnaziji u Sinju.

U knjizi je prikazan stoljetni hod sestara kroz četiri odredišta života i djelovanja: Franjevačko sjemenište i gimnazija, potom franjevačko imanje na Čitluku gdje su sestre tijekom deset godina uspjele odjelotvoriti i prvotnu karizmu poučavajući djecu u privatnoj pučkoj školi, zatim Franjevački samostan i Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske te, konačno, vlastiti dom u Sinju. Povijesni pregled dolaska, života i rada sestara detaljno je opisan i posvjedočen mnogim izvornim, dosad neobjavljenim arhivskim dokumentima i fotografijama.

Naslovi pojedinih tekstualnih cjelina, pomno birani, upućuju na samoprijegorno djelovanje sestara u pojedinoj podružnici: “Sestre i majke u Franjevačkom sjemeništu”; “Domaćice i učiteljice na Čitluku”; “Marte i Marije u Franjevačkom samostanu”; “Službenice u hramu Majke od Milosti”; “U Sinju, doma!” U Gospinoj školi molitve i služenja sestre traže i nalaze nadahnuće za ustrajnost u poslanju te vjernost u redovničkom zvanju, na što ukazuju daljnji naslovi: “U uzajamnom služenju na sinjskim podružnicama“ i “U one ću što pred Gospom kleče!” Pod tim naslovima sabrana su imena sestara koje su tkale i još tkaju povijest ustrajne prisutnosti u Sinju (njih 200) te osnovni podatci sestara rodom s područja Župe Gospe Sinjske (njih 83), koje su pred milosnim Marijinim likom odgovorile na Božji poziv prianjajući uz karizmu Školskih sestara franjevaka. Naslov “U žarištu marijanske pobožnosti” dotiče duhovni život sestara, onih na službi u Sinju i onih koje u Sinj k Majci od Milosti rado hodočaste i s njezinim blagoslovom svoje redovničko poslanje, ma gdje bile, predano vrše.

Na početnim stranicama je kratak prikaz nastanka Družbe koja ima svoje korijene u Mariboru i Grazu – “Družba posvećena poučavanju i odgoju”. Pod naslovom “Za dobro duhovno u Dalmaciji”, što je bio motiv splitskom biskupu Franji Filipu Nakiću kad je pozivao školske sestre u svoju biskupiju, donesena je ukratko povijest Provincije Presvetog Srca Isusova, kojoj podružnica u Sinju pripada.

Nakana autorice pri sabiranju povijesti i pisanju knjige bila je, kako navodi u uvodnoj riječi, zaboravu otrgnuti davno usnuli život sestara u Franjevačkom sjemeništu i na Čitluku nasilno prekinut u vrijeme Drugoga svjetskog rata te u zahvalnom sjećanju sačuvati za naraštaje nove. Još više, da sadašnje djelovanje u Svetištu Gospe Sinjske i franjevačka prisutnost u toj varoši pod Gospinom tvrđavom snažnije zaživi i (p)ostane trajno svjedočenje plodnoga redovničkog života, ljubavi i žara naraštaja sestara.

Knjiga sadrži i recital “Pod okriljem Znamenja velikoga”, u prozu i stih pretočenu povijest Gospina štovanja u Sinju i stogodišnji život Školskih sestara franjevaka pod njezinim okriljem iz pera s. Judite Čovo. Uz recital vezane su i skladbe koje je skladao maestro don Šime Marović.

Kako poručuju recenzenti, knjiga povijesnog i duhovnog sadržaja vrijedna je ne samo za ovu redovničku zajednicu već i širu javnost.

“Raritetno djelo utemeljeno na znanstvenim činjenicama otkriva nam samozatajni život časnih sestara duboko prožet vjerom u Krista, ispunjen molitvom, odricanjem, samoprijegornim i požrtvovnim radom za boljitak hrvatskog naroda. (…) razvidnim opisom stogodišnjih povijesnih mijena na prostoru Sinja i Cetinske krajine izniman je doprinos i hrvatskoj povijesnoj znanosti, a ujedno i kulturološki fenomen namijenjen svim ljudima otvorena srca”, piše Stjepan Marković, dok Domagoj Runje navodi: “Premda knjiga nije napisana s nakanom da bude striktno povijesni znanstveni rad, autentični dokumenti koji su dobro predstavljeni u svojemu povijesnom i geografskom kontekstu daju ovoj knjizi i znanstveni karakter. (…) Od srca preporučujem čitateljima ovu knjigu, koja nije samo spomeničko odavanje zasluženoga priznanja Školskim sestrama franjevkama koje djeluju u Sinju i okolici od 1920. godine, nego će biti od koristi i znanstvenicima koji se bave proučavanjem povijesti redovništva, duhovnosti, školstva, odgoja pa čak i ekonomije te ostalih aspekata djelovanja jedne redovničke zajednice u određenoj sredini”.

Knjiga je objavljena u nakladi Biblioteke “Zajednička izdanja” Katoličke izdavačke kuće i časopisa “Crkva u Svijetu” i Školskih sestara franjevaka Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova, Split.

šsf