Otisnuti se na duhovnu obnovu

Evanđelisti su zabilježili da se Isus znao otisnuti od kraja, odnosno prijeći prijeko. Redovito se radi o prebacivanju s lađom, odnosno u lađi. Kraj kojemu se on otisnuo simbolizira početak nečega: molitvene osame i odmaka od rutine svakodnevice u kojoj se lako otisnuti od blizine Božje; uranjanja u vlastitu nutrinu u kojoj se nije teško …

Otisnuti se na duhovnu obnovu Read More »