Školske sestre franjevke

Mali sijači sreće

U večernjim satima 19. prosinca u našem samostanu na Lovretu bilo je neobično živahno. Povod je božićna priredba koju su, u samostanskoj dvorani,  za djecu korisnike Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije izveli učenici Osnovne škole Spinut. Ideju priredbe kao dara djece djeci učenici su svesrdno prihvatili te su se posljednjih tjedana marljivo pripremali uzbuđeno iščekujući trenutak nastupa. Pred dvoranom prepunom djece, roditelja, učitelja i sestara, scenskim su nastupom, recitacijama i pjesmama prikazali događaj Isusova rođenja i prenijeli božićnu poruku ljubavi sažetu u jednostavnoj istini: Tko daje, dvostuko prima.

U svakom trenutku, pogledu i osmijehu, za vrijeme i nakon priredbe, osjećao se onaj poseban (pred)blagdanski duh zajedništva i ljubavi koja briše sve prepreke i razlike među nama. Naravno, ni božićni darovi nisu izostali, pa smo, nakon što smo se rastali shvatili da smo, božićnim čudom, u ovom kolopletu davanja i primanja svi više primili nego darovali.